ไฟเขียวขับเคลื่อนปลูกไม้มีค่า : 10 ปีเพิ่มค่าเศรษฐกิจ 1.04 ล้านล้านบาท

       เพชรบูรณ์ 18 ก.ย. – นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทั่วประเทศ ผ่านโครงการ ”ชุมชนไม้มีค่า” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่าเป็นการออม เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนระยะยาว พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน

       โดยตั้งเป้า 1-2 ปีแรก จะเกิดชุมชนไม้มีค่า 2,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน 100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี จะเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน มีต้นไม้ 1,040 ล้านต้น พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.04 ล้านล้านบาท รวมถึงสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน 676,000 ตันต่อปี โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนโครงการ

      ทั้งนี้ ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 58 ชนิด ที่ ครม.อนุมัติหลักการการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบไปด้วย 1.สัก 2.พะยูง 3.ชิงชัน 4.กระซิก 5.กระพี้เขาควาย 6.สาธร 7.แดง 8.ประดู่ป่า 9.ประดู่บ้าน 10.มะค่าโมง 11.มะค่าแต้ 12.เคี่ยม 13.เคี่ยมคะนอง 14.เต็ง 15.รัง 16.พะยอม 17.ตะเคียนทอง 18.ตะเคียนหิน 19.ตะเคียนชันตาแมว 20.ไม้สกุลยาง 21.สะเดา 22.สะเดาเทียม 23.ตะกู 24.ยมหิน 25.ยมหอม 26.นางพญาเสือโคร่ง 27.นนทรี 28.สัตบรรณ 29.ตีนเป็ดทะเล 30.พฤกษ์

      31.ปีบ 32.ตะแบกนา 33.เสลา 34.อินทนิลน้ำ 35.ตะแบกเลือด 36.นากบุด 37.ไม้สกุลจำปี-จำปา 38.แคนา 39.กัลปพฤกษ์ 40.ราชพฤกษ์ 41.สุพรรณิการ์ 42.เหลืองปรีดียาธร 43.มะหาด 44.มะขามป้อม 45.หว้า 46.จามจุรี 47.พลับพลา 48.กันเกรา 49.กะทังใบใหญ่ 50.หลุมพอ 51.กฤษณา 52.ไม้หอม 53.เทพทาโร 54.ฝาง 55.ไผ่ทุกชนิด 56.ไม้สกุลมะม่วง 57.ไม้สกุลทุเรียน และ 58.มะขาม