รง.น้ำตาลเสนอซื้ออ้อย 700-800 บาท/ตัน : ราคาโลกดิ่ง 600 บาท/ตัน

    กรุงเทพฯ - จากสถานการณ์น้ำตาลตลาดโลกยังคงมีน้ำตาลล้นตลาด ประมาณ 7 ล้านตัน ราคาน้ำตาลตกต่ำ และยังไม่มีทีท่าจะปรับเพิ่มขึ้น ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ค No.11 กำหนด การส่งมอบเดือนตุลาคมปีนี้อยู่ที่ 11.68 เซนต์ต่อปอนด์ คิดเป็นราคาอ้อย 600 บาทต่อตันอ้อย และยังไม่มีทีท่าว่าราคาจะดีขึ้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ต้องการให้ฝ่ายโรงงานช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 

       รายงานข่าวจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยภาพรวมทั้งประเทศให้สามารถผ่านปีแห่งความยากลำบากของสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำไปให้ได้ก่อนในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยออกมาประมาณไม่ต่ำกว่า 130 ล้านตันอ้อย ในเบื้องต้นทางฝ่ายโรงงานน้ำตาลยินดีร่วมรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อาจจะตกต่ำตลอดปีหน้า 

      ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลเสนอรับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อย ในราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลก ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 11 เซนต์ต่อปอนด์ หรือราว 600 บาทต่อตันอ้อย โดยโรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยแบบซื้อขาดราคาเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับราคาน้ำตาลทรายดิบที่ 13 เซนต์ต่อปอนด์ หรือประมาณ 700-800 บาทต่อตันอ้อย โดยฝ่ายโรงงานน้ำตาลจะขอยกเลิกส่วนแบ่งรายได้ที่กำหนดว่าชาวไร่อ้อยร้อยละ 70 โรงงานร้อยละ 30 ออกไปก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อจะได้ก้าวข้ามสถานการณ์ราคาน้ำตาลโลกตกต่ำไปให้ได้ก่อน

      ขณะที่อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 ปัจจุบันยังไม่ได้สรุปราคาอ้อยขั้นสุดท้าย เนื่องจากขณะนี้ทาง สอน.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต้นทุนผลิตในส่วนของโรงงานน้ำตาลในภาพรวมทั้งหมดก่อน ซึ่งฝ่ายโรงงานต้องการให้สรุปภายในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่จ่ายไปแล้ว 880 บาทต่อตันอ้อย โดยราคาขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณตันละ 772 บาท หรือต่ำกว่าตันละประมาณ 108 บาท นับเป็นเงินส่วนเกินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายต้องคืนให้โรงงานน้ำตาลประมาณ 22,000 ล้านบาทต่อไป

      สำหรับข้อมูลราคาอ้อยขั้นต้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 แบ่งเป็น 2 ราคา ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ด้วยกำหนดราคาอ้อยเขต 1,2,3,4,6,7 และ 9 ในอัตรา 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน ด้านโรงงานได้รับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นในเขต 5 (สุพรรณบุรี) ราคา 830 บาทต่อตันอ้อย กำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 355.71 บาทต่อตันอ้อย.

      ที่มา : สำนักข่าวไทย