"อ.ยักษ์" มุ่งขยายผลแนวทาง "คนอยู่กับป่า"

         ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" ณ บ้านห้วยกระทิง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

         โดย ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม จนสามารถสร้างตัวอย่างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบ ครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐอย่างแท้จริง

         สำหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวาจะทำหน้าที่บ่มเพาะและขยายผลแนวทาง "คนอยู่กับป่า" ที่สามารถฟื้นคืนป่าไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมที่อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้ในฐานะแหล่งน้ำ แหล่งอากาศ แหล่งทรัพยากรและความหลากหลายทางพันธุ์กรรม