เคลื่อน"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"2ล้านไร่ : การันตีรายได้ มีตลาดรองรับ มีเงินสนับสนุน!

 

         รุงเทพฯ 5 ก.ย. - นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเร่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ล้านไร่ ระหว่าง พ.ย.61-ก.พ.62 ทั่วประเทศโดยจะเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพด ซึ่งในวันเสาร์ที่ 8 ก.ย.นี้ จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน เพื่อจะได้ลงพื้นที่อธิบายต่อเกษตรกรที่ประสงค์เข้าโครงการ เพื่อให้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์กับอย่างแท้จริง ส่งผลในปีต่อๆไปเกษตรกรจะได้มีทางเลือกที่ดีกว่าการทำนาและลดการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ

          ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์เดียวกับที่ส่งเสริมในแปลงนำร่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะให้สมาชิกกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และสหกรณ์ไร่ละ 2 พันบาท ดอกเบี้ย 0.01% เกษตรกรจะกู้ปลูกกี่ไร่ก็ได้ และมีประกันภัยที่กำลังต่อรองให้ค่าเบี้ยประกันต่ำกว่า 60 บาทต่อไร่ ซึ่งทั้งหมดจะวางแนวทางไว้ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมตัวและเริ่มปลูกได้ทันทีเมื่อเข้าเดือน พ.ย.2561 มาตรการสำคัญ คือ การนำตลาดมารองรับผลผลิตเกษตรกร ซึ่งจะมีการทำสัญญาระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนไว้แล้วว่ารับประกันจะรับซื้อจากเกษตรกรที่เข้าโครงการในราคาขั้นต่ำ 5 บาทต่อกิโลกรัมที่ความชื้น 30%    

          “กระทรวงได้ทำตัวเลขออกมาว่าจะมีกำไรราว 4 พันบาทต่อไร่ มากกว่าข้าวประมาณ 1 พัน-2 พันบาทต่อไร่ โดยครั้งนี้กำชับว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องเป็นพี่เลี้ยงติดตามตั้งแต่เตรียมดินจนเก็บเกี่ยวขายผลผลิต ให้คำปรึกษากับเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมด้วย เพราะทุกอย่างผ่านระบบสหกรณ์ ไม่ลงผ่านคน ที่อาจมีปัญหาซ้ำรอยกับโครงการที่ผ่านมา” นายกฤษฏากล่าว

           ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  คาดว่าจะเสนอขอเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐประมาณ 0.01% ของวงเงินกู้ 4 พันล้านบาท จากสหกรณ์และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยยังไม่ยุติ ต้องรอให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ กรมจะให้มีการทำเกษตรพันธะสัญญาระหว่างสหกรณ์และบริษัทที่รับซื้อ ซึ่งมั่นใจว่ามีตลาดรองรับทั้งหมด เพราะเป็นข้าวโพดหน้าแล้งคุณภาพดีและตลาดยังขาดแคลนอีกปีละเกือบ 3 ล้านตัน จากความต้องการใช้ 8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่ปัจจุบันก็ต้องการวัตถุดิบที่มีที่มาถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้มั่นใจว่าเกษตรกรจะเข้าร่วมเต็มจำนวน 2 ล้านไร่