เปิดยิ่งใหญ่ "Agri Forum-KUBOTA Showcase" ตื่นตานวัตกรรมเกษตรจากญี่ปุ่น (ชมคลิป)

         บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จัดงาน "Agri Forum 2018" และ "KUBOTA Showcase 2018" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Power of Agri-Innovation" หรือ "พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร" ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2561 โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจแห่ร่วมงานกว่า 3,000 คน ณ อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งมีการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ ที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร.ดาเรศน์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ

         นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดงาน "KUBOTA Showcase 2018" ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

         "สำหรับงาน KUBOTA Showcase 2018 ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 2 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) พบกับการใช้ Big DATA เพื่อการทำเกษตรแม่นยำสูง ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดการเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และลดต้นทุนความสูญเปล่าในด้านต่างๆ และโซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) ซึ่งจะจัดแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นในการช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา ที่ติดตั้งระบบ KSAS เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญสำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (สีข้าวกล้องเป็นข้าวขาว) ชุดผ่อนแรงสำหรับยกของ และโดรนระบบไฮบริด เพื่อการเกษตร เป็นต้น"


         นายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นด้วยว่า เกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 66 ปี และจำนวนเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบรวมกลุ่มเพื่อให้มีพื้นที่แปลงนาขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และมีแนวโน้มการทำเกษตรที่เป็น Smart farm เพิ่มขึ้น คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการทำเกษตรมากขึ้น

         "คูโบต้าได้คิดค้นระบบ KSAS (KUBOTA Smart Agri System) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตร โดยร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ ICT ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 15% โดยยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีไร้คนขับ (Unmanned Agricultural Machinery) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT และ Robot ในการช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการนำมาทดสอบในประเทศไทยเพื่อรองรับเกษตรแม่นยำนั้น จะมีทั้งระบบ Drone remote sensing เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นพืช และการประยุกต์ใช้ ระบบ GPS+ Wireless LAN ร่วมกับเทคโนโลยี NIR เพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวและประเมินคุณภาพอ้อย ซึ่งในอนาคตคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และสยามคูโบต้า จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแม่นยำในประเทศไทย"

         ด้านนายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในงานนี้จะมีการนำ นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่นที่ทันสมัยที่สุดมาโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมากมายทั้งที่ใช้สำหรับนาข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยโดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับ ที่ควบด้วยระบบดาวเทียมที่ใช้แล้วในประเทศญี่มาโชว์ด้วย รถแทรกเตอร์รุ่น M 7 ที่ถือว่าเป็นรถแทรกเตอร์ไร้คนขับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นในประเทศไทยขนาด 170 แรงมา คาดว่าเครื่องจักรการการเกษตรอันทันสมัยเหล่าจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยในอนาคต หากเกษตรกรสนใจและอยากเห็นว่าเทคโนโลการเกษตรที่ญี่ปุ่นพัฒนาไปถึงไหนสามารถได้เห็นในงานนี้

         สำหรับงาน KUBOTA Showcase 2018 ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น จะมีระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2561 และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10 - 11 ต.ค. 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือโทร. 063-204-1330