ปล่อยทิ้งสัตว์มั่วซั่ว ผิด พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ!!

 

     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับข้อร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์ที่มีผู้นำแมวมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณหอพักบ้านโจ้ ซอยหลังวัดไร่กล้วย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยัน จึงได้สั่งการให้นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานกลับมาว่า ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลเพศหญิงอายุประมาณ 50-60 ปี นั่งรถยนต์เข้ามาและได้นำแมวใส่ถุง 1 ตัว มาปล่อยทิ้งไว้บริเวณหอพักบ้านโจ้ซอยหลังวัดไร่กล้วย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกภาพรถยนต์คันดังกล่าวและภาพแมวที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ได้ หลังจากนั้นจึงนำภาพดังกล่าวไปโพสต์ในเฟสบุ๊ค ทำให้มีผู้รักสัตว์ทราบ และติดต่อขอนำแมวตัวดังกล่าวไปเลี้ยงดูในที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะติดตามเพื่อตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ต่อไป 

       นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรียังได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอศรีราชาเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุแจ้งกล่าวโทษบุคคลผู้ที่นำแมวมาทิ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท กรมปศุสัตว์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และรณรงค์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์ต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ หากนำสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาปล่อยทิ้งจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย และสร้างปัญหาให้กับสังคมส่งผลต่อเนื่องถึงการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย จะทำได้ยากยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ โปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที