เร่งแก้ พ.ร.บ.น้ำตาล-ดันผลิตเอทานอล :แก้ราคาตกต่ำถาวร

 

       รุงเทพฯ - นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำตาลตลาดโลกขณะนี้มีน้ำตาลส่วนเกินค่อนข้างมาก ราคาน้ำตาลตกต่ำ แต่การส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยในภาพรวมปีนี้ หรือฤดูการผลิตปี 60/61 แม้ช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา สามารถส่งออกน้ำตาลได้มากกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า ด้วยยอดส่งออกรวมกว่า 6 ล้านตัน แต่จากผลผลิตน้ำตาลรวมที่มากถึง 14 ล้านตัน จึงยังคงมีน้ำตาลเหลือจากการบริโภคในประเทศอีก 6 ล้านตัน ภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย จึงตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกน้ำตาลที่เหลือให้ได้เดือนละ 1 ล้านตัน เพื่อระบายสตอกให้หมดภายใน 6 เดือน หรือในช่วงตั้งแต่ ส.ค.61 ถึง ม.ค.62 แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนนี้ โดยอาจมีผลกระทบจากการขายน้ำตาลออกมาในตลาดโลกอย่างไม่ปกติของอินเดียและปากีสถาน ก็จะทำให้โรงงานน้ำตาลไทย มีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้ำตาลที่เหลือ ขณะที่จะมีอ้อยผลผลิตจากฤดูการผลิตใหม่ ปี 61/62 ที่คาดว่า จะมีมากถึง 13 ล้านตัน เข้ามาสมทบอีก

      สำหรับทางออกของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ในระยะสั้นคือ เร่งหาทางพิจารณานำน้ำตาลไปผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมากขึ้น เช่น นำไปผลิตเอทานอล จากที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 6.25 ล้านลิตรต่อวัน มีความต้องการใช้ในประเทศ 4 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้น จึงยังมีโอกาสที่จะนำโมลาสน้ำตาลหรือน้ำอ้อยไปผลิตเอทานอล และผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น ผ่านวิธีการปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงาน โดยลดประเภทของน้ำมันเบนซินให้เหลือเท่าที่จำเป็น แนวทางนี้คาดว่าจะช่วยสร้างความต้องการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มสูงขึ้นได้ ส่วนในระยะยาว ต้องรอการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ.2527 ที่จะช่วยเปิดทางให้สามารถนำอ้อยไปผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้มากขึ้นจากปัจจุบันถูกกำหนดให้อ้อยต้องนำไปผลิตน้ำตาลเท่านั้น