มติ ครม.ประชาชนถือ"บัตรคนจน"รักษาฟรีทุกโรค

 

 

      ทำเนียบฯ 7 ส.ค - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วยการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเหลือไว้ รองรับการใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการจำเป็น หวังยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย 

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้นำเสนอนโยบายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจน จำนวน 11.4 ล้านคน ให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพียงแสดงบัตรคนจนกับโรงพยาบาล ก็สามารถรับการรับบริการได้ทันทีโดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มให้ผู้ถือบัตรคนจนใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้เป็นมาตรการถาวรไม่ใช่มาตรการชั่วคราว