แนะรับมือ"หนอนหัวดำ-ด้วง"รุมกินโต๊ะ"มะพร้าว-กล้วย"

     

     กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว สวนกล้วย ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561 ให้ระวังศัตรูพืชจะบุกเข้าทำลายผลผลิต โดยเฉพาะสวนมะพร้าวที่จะพบกับเหล่าศัตรูตัวฉกาจ หนอนหัวดำ แมลงดำ ด้วงแรก ด้วงงวง รุมกินโต๊ะ กรมวิชาการเกษตรจึงมีคำแนะนำ พร้อมแนวทางป้องกันอย่างได้ผล ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียด วิธีรับมือได้ทุกขั้นตอนที่ http://at.doa.go.th/ew/,http://at.doa.go.th/ew/pdf/146_aug61_2.pdf