เร่งขยายผลธนาคารปูม้า 6 จังหวัดอ่าวไทยตอนบน

         นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายแนวทางการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ที่โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 โดยมี นายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้นำจาก 70 ชุมชนชาวประมงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จ.สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เข้าร่วมรับฟัง

         นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักขยายผลธนาคารปูม้าไปสู่ชุมชนบริเวณชายฝั่ง พร้อมบูรณาการร่วมกับ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ธนาคารออมสิน บริษัทประชาสามัคคี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากรายได้จากอุตสาหกรรมและพืชไร่ การทำประมงถือเป็นอาชีพหลักและรายได้สำคัญของจังหวัด เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายทะเลความยาวถึง 224 กิโลเมตร จึงนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเดิมมาต่อยอดในการเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลและขยายผลความสำเร็จของธนาคารปูม้าไปสู่ชุมชนอื่น

ที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์