มอบพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิต ตอบแทนน้ำใจเกษตรกรรับน้ำถ้ำหลวง

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยัง ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยาน ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า

          โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ที่ร่วมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบสารชีวภัณฑ์ (ไตรโครเดอร์ม่า) จำนวน 850 กิโลกรัม และต้นกล้าพืชผักสวนครัวและไม้ผลให้แก่เกษตร จำนวน 101 ราย
         กรมการข้าว มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 8,400 กิโลกรัม
         กรมวิชาการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 101 ชุด ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 1,000 ถุง เชื้อไวรัส NPV จำนวน 101 ถุง ไส้เดือนฝอย จำนวน 60 ขวด
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
         บริษัทปุ๋ยยารา มอบปุ๋ยเคมี จำนวน 101 ชุด
         บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ร่วมสำรวจเพื่อพิจารณาสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม

         ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 1,266 ไร่ ต่อเกษตรกร 126 ราย เป็นวงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1 ล้าน 4 แสนบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติวงเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรได้ทันที ขณะที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ได้จัดทีมลงไปสำรวจพร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้ในการฟื้นฟูและดูแลพื้นที่หลังน้ำลด
         สำหรับหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ โดย ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ และมีการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกร จำนวน 19 ราย ทำหนังสือถึงเกษตรอำเภอแม่สาย จะไม่ขอรับเงินช่วนเหลือในครั้งนี้ เพราะเต็มใจที่จะช่วยเหลือและยังมีเมล็ดพันธุ์เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกแล้ว