กรมฝนหลวง จับมือ กรมน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำบาดาล

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
         โดยเป็นความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลรองรับภาวะวิกฤติและความต้องการใช้น้ำบาดาลในกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการร่วมวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการ ในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และประเทศชาติ

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองระกำ หมู่ 5 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อยู่ในเขตเงาฝน ก่อนหน้านี้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำปลูกอ้อยได้เพียง 1 รอบต่อปี ผลผลิตต่อไร่ตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ภายหลังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ทำให้มีน้ำเพาะปลูกอ้อย เพิ่มผลิตต่อไร่ได้มากขึ้น อีกทั้งเมื่อมีน้ำทำการเกษตรยังได้ต่อยอดไปปลูกพืชผสมผสาน เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ทานตะวัน กล้วย ไผ่หวาน มะเขือเทศ มะเขือยาว มะนาว มะพร้าว และมะม่วง สามารถปลดหนี้ได้ภายใน 3 ปี
         "การขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลเขาชายธงนี้เพียง 50 เมตร จะได้น้ำมาใช้ในการเกษตรและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการเกษตรในพื้นที่ดอน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในอดีต" นายวิวัฒน์ กล่าว