"กรมปศุสัตว์" เปิดโครงการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์

         เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรโค-แพะ โครงการโคบาลบูรพา และ คอกแพะแปลงรวม ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดภายในประเทศ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ
              นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า จากปริมาณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาด 2.24 ล้านตัน แต่มีปริมาณความต้องการภายในประเทศและการส่งออก ไม่เกิน 2 ล้านตัน จึงมีสับปะรดล้นตลาด 0.24 ล้านตัน ส่งผลให้สับปะรดราคาตกต่ำและล้นตลาด และยังมีสับปะรดขนาดผลเล็ก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงงานไม่รับซื้อ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นอาหารทีเอ็มอาร์ (TMR)สำหรับใช้เลี้ยงโคนม ระยะเวลาตั้งแต่ 12 - 30 มิ.ย.นี้ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด


              การผลิตอาหาร TMR ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม มีระดับพลังงานและโปรตีนครบถ้วนเหมาะสมกับโคนม โดยกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายผลิตอาหาร TMR สำหรับโคนมโปรตีน 16 % จำนวน 1,300 ตัน สูตรอาหาร TMR 100 กิโลกรัม ประกอบด้วย ผลสับปะรดสด 63 กก. หญ้าแพงโกลาแห้ง 14.2 กก. กากถั่วเหลือง โปรตีน 44 % 13.3 กก. กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 4.4 กก. มันเส้น 5.1 กก. ราคากิโลกรัมละ 3.81 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลสับปะรด ได้จำนวน 819 ตัน