"กฤษฎา" พาทูต-ผู้ประกอบการ 20 ชาติ ดูสวนยางปักษ์ใต้พร้อมจับคู่ธุรกิจ

         เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย และผู้ประกอบการยางกว่า 70 ราย 20 ประเทศ โดยเฉพาะผู้นำเข้ารายใหม่ เช่น เม็กซิโก อินเดีย และอิหร่าน ลงพื้นที่ จ.กระบี่และตรัง ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย.นี้ เพื่อดูแหล่งผลิตยางของไทย ทั้งการแปรรูปยางทั้งระบบ ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ยางเกรดพรีเมี่ยม และยางอัดก้อน และการดำเนินงานของบริษัทเอกชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
         พร้อมจัดการประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ที่โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลไทย และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนายางพาราของไทย ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และความหลากหลาย จนทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกยางคุณภาพรายใหญ่ของโลกให้นานาประเทศที่ร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบ
         ขณะที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็จะจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Bussiness Matching) ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยาง กับผู้ประกอบการยางต่างประเทศ ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ด้วย ซึ่งคาดหวังว่า การดำเนินการครั้งนี้ จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการยางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นำเข้ารายใหม่จากประเทศเดิมจะมีมากขึ้น และเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหายางล้นตลาดและราคายางตกต่ำได้