มันสำปะหลังหมักน้ำอีเอ็ม โปรตีนสูง ลดต้นทุนเลี้ยงสัตว์

 

     ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักอีเอ็ม (EM) จากมันสำปะหลัง สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มาก อีกทั้ง ให้โปรตีนสูง โดยใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังที่ปลูกภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ จำนวน 30 ไร่ นำมาสับและหมักไว้เป็นเสบียงอาหารสำรองในยามสัตว์ขาดแคลนอาหาร โดยมีอัตราส่วนผสม และวิธีการทำดังนี้ 

        1.มันสำปะหลังสับ จำนวน 60 กิโลกรัม

        2.นำจุลินทรีย์ (EM) จำนวน 6 ลิตร

        3.ถังหมักขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 1 ใบ

       วิธีทำ : นำมันสำปะหลังมาสับแล้วอัดลงในถังหมัก เทน้ำจุลินทรีย์ (EM) 6 ลิตร แล้วปิดฝาถังให้สนิท ใช้เวลาหมักอย่างน้อย 21 วัน ก่อนนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลการวิเคราะห์และทดลอง น้ำหมักจากมันสำปะหลังตัวนี้มีโปรตีน 9.23% ซึ่งจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนได้มากทีเดียว (อัตราส่วน : มันสำปะหลัง 10 กิโลกรัม/น้ำอีเอ็ม (EM) 1 ลิตร)

       ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 5 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-217-709 และ 056-217-790