เตรียมรับพายุฝน! เตือนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงคันบ่อดินให้มั่นคง

         หลังจาก กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนเดือนส.ค. และก.ย. ว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ ล่าสุด สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ระวังผลกระทบจากอุทหภัย ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
         นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีห่วงใยเกษตรกรด้านประมงเป็นอย่างมาก จึงขอประกาศเตือนให้เตรียมการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยปรับปรุงคันบ่อดินให้มั่นคง แข็งแรงและสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมขัง เตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันสัตว์น้ำที่เลี้ยงหลบหนีออกจากบ่อ เช่น อวน ข่าย กระชังปลา ติดตามเฝ้าระวังการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ทยอยจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ออกจำหน่ายเสียก่อนที่จะเกิดน้ำท่วม
         เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำท่าจีน ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของกระชังปลาเพราะอาจถูกกระแสน้ำพัดพากระชังชำรุดเสียหายได้ ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ควรตรวจสอบบ่อเลี้ยงให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย หากคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมบ่อจระเข้ ให้รีบแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งด่วนที่โทร. 0-3555-5458 เพื่อจะได้เคลื่อนย้ายจระเข้ได้ทันเหตุการณ์
         อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรประมงได้รับความเสียหาย และมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ ให้แจ้งความเสียหายกับทางสำนักงานประมงอำเภอ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป