นบข.อนุมัติขายข้าวสต๊อกรัฐ ลอตแรก 4.37 หมื่นตัน

         นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ในฐานะรับคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดจำนวน 9 ราย ใน 20 คลัง คิดเป็นปริมาณ 4.37 หมื่นตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของข้าวที่นำออกมาประมูลทั้งหมด มูลค่า 534 ล.บ. ซึ่งหลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ชนะการประมูลให้เค้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับทางองค์การคลังสินค้า อคส. และองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ภายใน 15 วันทำการต่อไป
         ปธ.นบข. ยังได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะ ปธ.คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐได้ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้การบริโภคของคน (ข้าวกลุ่ม 2) ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และข้าวอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่มที่ 3) ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 5.4 แสนตัน รวมเป็น 2.03 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่ นบข.เห็นชอบ

         ส่วนการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ข้าวในสต๊อกของรัฐที่จะนำออกมาจำหน่ายทั้งหมด 14 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.49 ล้านตัน จำนวน 91 คลัง ใน 19 จังหวัด
         ขณะที่การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ข้าวในสต๊อกของรัฐที่จะนำออกมาจำหน่ายมีทั้งหมด 15 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง ใน 27 จังหวัด โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ดังกล่าวในวันที่ 5 มิ.ย.นี้