พระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้า

         "ปลัดก.เกษตรฯ"พระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง6คืบ ทำนายว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลดี แต่นาดอนจะเสียหาย ส่วนพระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้าน้ำบริบูรณ์คมนาคมสะดวกขึ้น
         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระนาแรกนาปี 2561 เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบ สำหรับผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งพระยาแรกนา
         ตั้งสัตยาธิฐานหยิบนั้น เป็นผ้าลาย มีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุม เพื่อให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใด ก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ

         หยิบได้ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
         หยิบได้ผ้าห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
         หยิบได้ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
         ส่วน "ของกิน 7 สิ่ง" ที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า พระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ

         พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดีพระโคกินถั่วเขียวหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง