ธ.ก.ส.จับมือไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค

         นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย" เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ทั้งในด้านวางแผนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทยโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่แน่นอน ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่บางเขน เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61
         นายอภิรมย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีในการนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดย ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและแค็ตตาล็อกออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการของผู้บริโภค
         ขณะที่ นางสมร กล่าวเสริมว่า การลงนามครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน อาทิ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และการจัดส่งสินค้าการเกษตรให้กับ ธ.ก.ส.ราคาพิเศษต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น