แปลงใหญ่ข้าวปี59–60ลดต้นทุน 449.51 ลบ./ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,579.10 ลบ.

 

 

       กรุงเทพฯ - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ว่าโครงการเกษตรแปลงใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี 2559 พบว่าเกษตรกรตอบรับเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขปี 2559 มีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ 597 แปลง ในพื้นที่ 1,403,438.41 ไร่ รวมเกษตรกร 95,169 ราย เพิ่มขึ้นปี 2560 มีแปลงใหญ่ใหม่อีก 1,934 แปลง พื้นที่ 1,965,875 ไร่ เกษตรกรรายใหม่ 153,789 ราย

       ขณะที่ปี 2561 ตามเป้าหมายเพิ่มแปลงใหญ่อีก 1,838 แปลง ซึ่งข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 1,636 แปลง พื้นที่รวมกว่า 1.85 ล้านไร่ รวมเกษตรกรรายใหม่ 74,483 ราย กรมฯ จึงมั่นใจว่าปีนี้จะมีแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ จึงนับเป็นความสำเร็จของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ที่รัฐบาลผลักดัน เพราะนอกจากเกษตรกรรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังพบว่าผลสำเร็จของโครงการเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

       นายสมชาย กล่าวอีกว่า จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรริเริ่มขึ้นเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนตลอดการดำเนินโครงการ พบว่าการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างดีเยี่ยม อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ข้าว 1,685 แปลง ข้อมูลการเข้าร่วมแปลงใหญ่ระหว่างปี 2559–2560 พบว่าสามารถลดต้นทุนสะสมถึง 449.51 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,579.10 ล้านบาท เช่นเดียวกับแปลงใหญ่พืชไร่ ประเภทมันสำปะหลัง ลดต้นทุนสะสม 121.57 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่ม 302.29 ล้านบาท เป็นต้น