สวนทุเรียนปตท.

สวนทุเรียนปตท.
โดย ปรีชา อภิวัฒนกุล


         โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ก่อกำเนิดโดยเครือปตท.กำลังกลายเป็นจุดสนใจ ไม่ได้สนใจแค่จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างนักคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกให้ประเทศไทยเท่านั้น
         หากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ กำลังให้กำเนิดแหล่งน้ำในพื้นที่ขนาด 30 ไร่
         เป็นความร่วมมือระหว่างเครือปตท.กับอำเภอวังจันทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ และผู้นำเกษตรกร
         แหล่งน้ำแห่งนี้ มีความจุประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ในกิจกรรมของทุกฝ่าย ตั้งแต่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรืออื่นๆที่จะมีตามมาในอนาคต และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน
         เกษตรกรแถบนี้ขาดแคลนน้ำ ทุกวันนี้ปลูกยางพาราอยู่ แต่อยากเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนก็มีปัญหาว่า ไม่มีแหล่งน้ำคอยสนับสนุน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ทุเรียนต้องการน้ำเป็นพิเศษ เพราะกำลังติดลูก
         สระเก็บน้ำนี้อาศัยน้ำฝนในฤดูฝน พอเข้าฤดูแล้งที่มีความต้องการน้ำมากเป็นพิเศษก็อาศัยสูบน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ทางระบบท่อเข้ามาเติม
         อ่างเก็บน้ำประแสร์อยู่ อ.วังจันทร์ จ.ระยองเช่นเดียวกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มาสถานีสูบและระบบท่อบริเวณใกล้ๆอยู่แล้ว เพียงแค่ลงทุนขยายท่อ 5-6 กิโลเมตร ก็สามารถส่งน้ำมาเติมสระแห่งนี้ได้ ส่วนปริมาณน้ำก็ไม่มีปัญหา เพราะอ่างเก็บน้ำประแสร์มีน้ำเยอะอยู่แล้ว และในอนาคตยิ่งเยอะมากขึ้น เมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งในจ.จันทบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะผันน้ำเข้ามาเติมอ่างฯประแสร์ เพื่อผันต่อยังอ่างฯอื่นๆในจ.ระยองและจ.ชลบุรี เพื่อใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ที่กำลังฟูมฟักอยู่ในขณะนี้
         ถ้าก่อสร้างแหล่งน้ำในโรงเรียนกำเนิดวิทย์แล้วเสร็จ จากนี้ไป 4-5 ปีข้างหน้า สวนทุเรียนใกล้ๆกำเนิดวิทย์ ก็จะผลิดอกออกผลให้ชื่นใจ
         จะเรียกทุเรียนกำเนิดวิทย์ หรือ ทุเรียนปตท.สุดแท้แต่ เผลอ ๆปตท.รับซื้อไปขายตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศที่ปตท.มีนับพันแห่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
         มีน้ำมัน มีกาแฟ มีร้านสะดวกซื้อ และมีโรงแรมแล้ว ปตท.อาจขยายมาขายทุเรียนก็ไม่น่าเกลียดประการใด