"เกษตรฯ" เล็งขยายปลูกข้าว กข 43 กว่า 3 แสนไร่

         จากความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมการข้าว ในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 ที่มีน้ำตาลต่ำเหมะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั้น
         ล่าสุด นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการยกระดับข้าวพันธุ์ กข 43 ให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งมีผลิตล็อตแรก กว่า 1.6 พันตัน และในปีนี้จะขยายเพิ่ม กว่า 300,000 ไร่ โดยสมาชิกสหกรณ์ได้หันมาปลูกมากขึ้น เป็นข้าวอายุสั้น 95 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้ขณะนี้ตลาดมีความต้องการเพิ่มมาก

         ผู้ปลูกจะต้องขึ้นทะเบียนใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมปน ขณะนี้มีสหกรณ์นำร่อง 8 แห่งที่ประสบผลสำเร็จแล้ว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ จำกัด จังหวัดอยุธยา สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี
         "สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว ได้แปรรูปข้าว กข 43 เป็นข้าวสาร วางขายที่ร้านค้าสหกรณ์และสถานที่ราชการ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่วางแผนการตลาดข้าว กข 43 พร้อมกับจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวเปลือก กข 43 ระหว่างโรงสีเอกชนและผู้ประกอบการ กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว กข 43 ทั้ง 8 แห่ง ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารวางจำหน่าย ในห้างโมเดิร์นเทรด ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง" นายพิเชษฐ์ กล่าว