"สนธิรัตน์" ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามการส่งทุเรียนให้ Tmall

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 4-5 พ.ค.61ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออก พร้อมหารือกับผู้นำเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมส่งทุเรียนไปจีน หลังกระทรวงพาณิชย์ได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายทุเรียนร่วมกับ Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป และมียอดคำสั่งซื้อในช่วงจัดแคมเปญรวม 1.3 แสนลูก โดยมีกำหนดส่งมอบไม่เกินวันที่ 7 พ.ค.นี้
         "จากการลงพื้นที่ ทำให้ทราบว่าการส่งออกทุเรียนของไทยที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน แต่เมื่อได้ร่วมมือกับอาลีบาบา ทำให้มีการเข้มงวดในการตรวจสอบ การคัดเลือก และกำหนดมาตรฐานที่จะส่งออก ทำให้เกษตรกรหันมาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น โดยราคาหน้าสวนที่ส่งไปขาย Tmall.com ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 110 บาท"

         อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อื่นด้วย โดยเร็วๆนี้จะมี JD.com เข้ามาอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้มั่นใจว่า การจำหน่ายทุเรียนให้กับเกษตรกร และผลักดันให้ราคาสูงขึ้น เพื่อคงความมั่นคงด้านการตลาด คุณภาพ มาตรฐาน ตลอดไป
         สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ นอกจากการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการกระจายผลไม้ออกสู่ตลาดแล้ว ยังมีการวางแผนร่วมกับเกษตรกร สหกรณ์ หอการค้า ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ผู้ส่งออก และ biz club เกี่ยวกับการผลิตผลไม้สำหรับฤดูการผลิตปี 2562 และดูแลไม่ให้ผลิตออกมามากจนล้นตลาด พร้อมร่วมปล่อยคาราวานรถตรวจสอบเครื่องชั่ง เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขายแก่ผู้บริโภค ตลอดจนปล่อยขบวนรถผลไม้ที่รับซื้อจากเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายยังห้างค้าปลีกชั้นนำ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และทำให้ไทยเป็นมหานครผลไม้เขตร้อนของโลก