ช่วยเกษตรกรต่อเนื่อง! "ซีพีเอฟ" ประกาศลดราคาอาหารกุ้ง

         ซีพีเอฟประกาศลดราคาขายอาหารกุ้ง ถุงละ 25 บาท สำหรับถุงขนาด 25 กิโลกรัม ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้
         นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างหนักของพี่น้องเกษตรกร สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศปรับราคาอาหารกุ้งลดลง 25 บาทต่อถุง สำหรับขนาดถุงละ 25 กิโลกรัม มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง หลังจาก บริษัทฯ ปรับราคาลูกกุ้งลดลงเหลือตัวละ 16 สตางค์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา
         "ซีพีเอฟตระหนักและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารกุ้งและลูกกุ้ง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งโดยรวมสามารถผ่านพ้นวิกฤติราคากุ้งไปได้" นายไพโรจน์กล่าว