ก.เกษตรจับมือแอมเวย์ขายข้าวช่วยชาวนา
  • 23 January 2018 at 21:16
  • 2099
  • 0

         23 ม.ค.61 - นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารสหกรณ์ เพื่อส่งมอบให้กับ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 42 กำหนดการส่งมอบระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย.2561 ปริมาณข้าวสารรวม 430 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 380 ตัน ข้าวกล้องหอมมะลิ 36 ตัน และข้าวกล้องงอก 14 ตัน รวมมูลค่ากว่า 13.252 ล้านบาท ซึ่งนับตั้งแต่ร่วมโครงการนานกว่า 19 ปีจนถึงปัจจุบันส่งข้าวให้แอมเวย์ คิดเป็นปริมาณกว่า 36,479.768 ตัน มีมูลค่ารวม 862.907 ล้านบาท
         นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งขณะนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาลู่ทางขยายช่องทางตลาดข้าวสารของสหกรณ์ภายในประเทศ จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำตลาดขายตรงข้าวสารสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่แน่นอน โดยปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการรวม 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด นครราชสีมา, สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ร้อยเอ็ด, สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด สุรินทร์, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ และ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เชียงใหม่ ซึ่งทุกสหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตผ่านโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP และ อย.มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 40-100 ตันต่อวัน โดยข้าวสารที่จำหน่ายผ่านแอมเวย์ จะมีขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัมตามลำดับ