แปลงใหญ่ข้าว : ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต (ชมคลิป)

 

 

คนสุขภาพดี...มาจากข้าวสุขภาพดี

     สมยง ประกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ย้อนให้ฟังถึงวิถีการทำนาที่ผ่านมาว่าต่างคนต่างทำ ประเภทตัวใครตัวมัน ผลผลิตที่ได้ก็จะขายให้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะขาดทุนตลอด ต่อเมื่อตั้งเป็นแปลงใหญ่ข้าว ซึ่งมีสมาชิก 450 ราย บนพั้นที่รวม 6,800 ไร่ ทำให้ลดต้นทุนผลิตได้มาก เริ่มจากค่ารถเกี่ยวนวดจากเดิมไร่ละ 600 บาท ลดเหลือ 400 บาท/ไร่ ส่วนปุ๋ยแต่เดิมต้องซื้อด้วยต้นทุนที่สูง ก็จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรมาช่วยอบรมวิธีทำปุ๋ยหมัก วิธีผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมกำจัดศัตรูพืช ช่วยทำการตลาด ทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลงได้มาก แถมผลผลิตข้าวมีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP GAP ISO9001 ISO22000 HACCP HALAL และ อย.

 

      อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ต้องการร่วมโครงการ “นาแปลงใหญ่” สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว โทร.02-561-3987 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่เบอร์สายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4