สรุปส่งออกข้าวไทยปี60สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทะลุ11ล้านตัน!

 

 

นนทบุรี 10 ม.ค. - กรมการค้าต่างประเทศ เร่งผลักดันข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น ตั้งเป้าปี 61 ส่งออก 9.5 ล้านตัน หลังผลส่งออกปี 60 พุ่ง 11.48 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำเงินกว่า 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยปี 2560 ส่งออกได้ถึง 11.48 ล้านตัน ซึ่งเป็นการส่งออกสูงสุดในประวัติการณ์ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 จากปีก่อน รวมมูลค่ากว่า 5,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังเป็นรองอินเดีย แต่ความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถือว่าไทยเป็นผู้นำของตลาดโลก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2561 การส่งออกข้าวจะได้ 9.5 ล้านตัน รวมมูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้ผลผลิตข้าวปริมาณลดลง ประกอบกับสภาพอากาศปวนแปรในบางฤดูกาล อีกทั้ง รัฐระบายข้าวในสตอกออกหมดแล้ว ทำให้ลดแรงกดดันด้านราคา ทั้งนี้ เร่งเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีกับหลายประเทศ เช่น อิรัก อิหร่าน อินโดนีเซีย เพิ่มจากบังกลาเทศและจีน อีกหลายแสนตัน พร้อมมีแผนจะเจาะตลาดข้าวในต่างประเทศ ทั้งตลาดหลัก ตลาดรอง โดยผ่านกลไกการค้าแบบเข้าถึงกลุ่มซึ่งหลายชนิดข้าวไทยเป็นที่ต้องการของโลก

 

 

          ส่วนการค้าชายแดนปี 2560 ที่ผ่านมา ทำได้ 1.5-1.6 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งปีหากคิดเป็นมูลค่าถือเป็นอัตราการเติบโตตัวเลขถึง 2 หลัก โดยโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 10-14 ดังนั้น ปี 2561 จะนำตัวเลขการค้าย้อนหลัง 5 ปีมาประกอบการพิจารณากำหนดเป้าหมายปีนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นจริงมากขึ้น ทว่า หากดูการค้าชายทั้งผ่านแดนและค้าชายกับประเทศเพื่อนบ้าน ถือว่ามีอัตราการขยายตัวดีและต่อเนื่อง ดังนั้น ปีนี้มีแผนที่จะขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อม