กระจาย4ภาค8จังหวัดสานฝันคนฐานราก
  • 3 January 2018 at 19:02
  • 470
  • 0

 

 

ทำเนียบฯ 3 ม.ค. – ครม.เห็นชอบ “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” เน้นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 8 แปลงทั่วประเทศ ราคา 3.5-7 แสนบาทต่อยูนิต

         นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ โครงการบ้านคนไทย ประชารัฐ เฟส 2 หวังดูแลรายย่อยทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมจัดสร้างในเขตอำเภอเมืองต่างจังหวัด 8 แปลง กระจาย 4 ภาค พื้นที่รวม 317.2 ไร่ ราคาบ้านประมาณ 350,000-700,000 บาทต่อยูนิต  รูปแบบทั้งห้องชุด บ้านแฝด บ้านแถว  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตรต่อยูนิต ทั้งหมด 2,757 ยูนิต มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายได้ไม่เกิน 100,000  บาทต่อปี  หากบ้านยังเหลือจะเปิดให้กลุ่มรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจองซื้อ และหากยังเหลืออีกจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป แต่จะไม่ได้รับการอุดหนุนภาระดอกเบี้ยจากรัฐบาล รับสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาว 30 ปี

 

 

สำหรับการปล่อยกู้เงื่อนไขผ่อนปรนผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รองรับการก่อสร้างโครงการให้กับภาคเอกชนที่ต้องการลงทุนพัฒนาโครงการยื่นเสนอแบบร่วมลงทุน PPP คิดดอกเบี้ยปี 1-3 ร้อยละ 3 ส่วนปีที่ 4-5 ร้อยละ MRR-ร้อยละ 1 วงเงินลงทุนโครงการเบื้องต้น 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังปล่อยกู้ให้ประชาชนรายย่อยเพื่อซื้อบ้านผ่าน ธอส.และธนาคารออมสินเช่นเดียวกัน โดยปี 1-4 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ปีที่ 5-7 ดอกเบี้ย MRR-ร้อยละ 0.75 (สำหรับรายย่อย) แต่หากกู้แล้วชำระเงินผ่านการหักบัญชีรายเดือนคิดดอกเบี้ย MRR-ร้อยละ 1 รายย่อยผ่อนชำระขั้นต่ำ 2,000 บาทเดือน  กำหนดให้มีพื้นที่ส่วนกลางร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อใช้จัดกิจกรรมหรือร้านค้าหารายได้เป็นค่าส่วนกลางให้กับโครงการ

 

 

หลังจากนี้กรมธนารักษ์จะกำหนดเงื่อนไขประมูล เพื่อให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอการเข้ามาพัฒนาลงทุนในที่ราชพัสดุที่กำหนดไว้ โดยต้องสร้างบรรยากาศความเป็นอยู่ที่ดีไม่เหมือนชุมชนแออัด เป็นชุมชนคุณภาพ และต้องมีมาตรการจูงใจส่วนอื่นดึงดูดให้ภาคเอกชนเสนอเข้ามาลงทุน เพราะเป็นบ้านราคาถูกได้ผลกำไรน้อย ใช้ที่ดินพัฒนาที่อยู่อาศัยอายุ 30 ปี สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 8 แห่ง ประกอบด้วย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อที่  10 ไร่, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่  16 ไร่, อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 23 ไร่, อ.เมืองจังหวัดนครพนม เนื้อที่ 30 ไร่, อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เนื้อที่ 55 ไร่, อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อที่ 3-4 ไร่, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่, อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 30 ไร่