พลังใจ...สู้ภัยหนาว ปีที่18
  • 20 November 2017 at 14:16
  • 402
  • 0

 

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก สานต่อ โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวปีที่ 18 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000  บาท ในจังหวัดตาก กาญจนบุรี อุดรธานี และเลย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560 โดยมีพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้แก่กองทัพบกในส่วนกลาง เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

       พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก และจากการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องในหลายพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความยากลำบากของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับให้ความอบอุ่นช่วงฤดูหนาว จึงร่วมกับสยามคูโบต้า จัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และทางสยามคูโบต้าเอง ได้มีโอกาสใกล้ชิดดูแลเกษตรกรไทยในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน จึงประสานงานกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งในปีนี้ นอกจากในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังได้เพิ่มพื้นที่ภาคกลางด้วย โดยจะเริ่มลงพื้นที่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

 

 

         นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการฯปีที่ผ่านๆ มา พบว่า เสื้อกันหนาวที่มอบให้แก่เด็กและประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีส่วนช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารที่รอคอยความช่วยเหลือและขาดแคลนเสื้อกันหนาว และด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของสยามคูโบต้า ที่พัฒนาควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ทั้งด้านการศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ จึงจัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น       

          สำหรับโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวปีที่18 ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า พนักงานที่มีจิตอาสา ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี อุดรธานี และเลย เพื่อสร้างไออุ่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เยาวชน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรไทยด้วย