กระสุนนัดเดียวได้นกยกฝูง
  • 21 พฤศจิกายน 2017
  • 371
  • 0
กระสุนนัดเดียวได้นกยกฝูง การพัฒนาแหล่งน้ำรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก โดย ปรีชา อภิวัฒนกุล            เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม          อุตสาหกรรมเองก็ต้องการใช้น้ำ จะมากหรือน้
อ่านต่อ