สทนช. เดินหน้าวางแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง
  • 16 มีนาคม 2018
  • 87
  • 0
         หลังจากที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดประชุมหน่วยงานที่เ
อ่านต่อ
รัฐเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำรับ "อีอีซี" มั่นใจน้ำพอใช้ไม่กระทบภาคเกษตร
  • 7 กุมภาพันธ์ 2018
  • 145
  • 0
         นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาการนุการ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เผยว่า ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานใน 3 มาตรการเพื่อรองรับการบริโภคแล
อ่านต่อ
กระสุนนัดเดียวได้นกยกฝูง
  • 21 พฤศจิกายน 2017
  • 341
  • 0
กระสุนนัดเดียวได้นกยกฝูง การพัฒนาแหล่งน้ำรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก โดย ปรีชา อภิวัฒนกุล            เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม          อุตสาหกรรมเองก็ต้องการใช้น้ำ จะมากหรือน้
อ่านต่อ