องค์กรน้ำแห่งชาติ สทนช. สตาร์ทเร็ว ขับเคลื่อนไว
  • 15 มิถุนายน 2018
  • 84
  • 0
องค์กรน้ำแห่งชาติ สทนช.สตาร์ทเร็ว ขับเคลื่อนไวโดย ปรีชา อภิวัฒนกุล          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาคิ (สทนช.) ถือกำเนิดโดยอาศัยอำนาจ ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เ
อ่านต่อ
สทนช. เดินหน้าวางแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง
  • 16 มีนาคม 2018
  • 117
  • 0
         หลังจากที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดประชุมหน่วยงานที่เ
อ่านต่อ
รัฐเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำรับ "อีอีซี" มั่นใจน้ำพอใช้ไม่กระทบภาคเกษตร
  • 7 กุมภาพันธ์ 2018
  • 171
  • 0
         นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาการนุการ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เผยว่า ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานใน 3 มาตรการเพื่อรองรับการบริโภคแล
อ่านต่อ