ไบโอเทค-สวทช. พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว "น่าน59" ตอบโจทย์เกษตรกร
 • 15 November 2018
 • 408
 • 0
         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดน่าน พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ "น
อ่านต่อ
ได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2ชุมชนน่านผลิต "ไข่เค็ม-เห็ด" เป็นสินค้าขายดี (ชมคลิป)
 • 29 October 2018
 • 358
 • 0
         นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มไข่เค็มบ้า
อ่านต่อ
"รมช.วิวัฒน์" นำชาวบ้าน "เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน"
 • 13 May 2018
 • 190
 • 0
         หลังการเป็นประธานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม (เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน
อ่านต่อ
นำร่องระบบเซ็นเซอร์95จุด แก้ปัญหาหมอกควัน จ.น่าน
 • 15 May 2017
 • 66
 • 0
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีเสวนาวิชาการ ปัญหาหมอกควันกับนวัตกรรมการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศโดยใช้การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากา
อ่านต่อ