LDD Soil Guide : รู้ไว้ใช้ดินเป็น : ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค 4.0
  • 23 มิถุนายน 2018
  • 358
  • 0
            LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่ กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์ม
อ่านต่อ
ขับเคลื่อนวันดินโลกปี 61 : น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
  • 25 พฤษภาคม 2018
  • 288
  • 0
         กรมพัฒนาที่ดิน - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีขับเคลื่อน “วันดินโลก” ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหป
อ่านต่อ
"รมช.วิวัฒน์" นำชาวบ้าน "เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน"
  • 13 พฤษภาคม 2018
  • 83
  • 0
         หลังการเป็นประธานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม (เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน)
อ่านต่อ