เกษตรฯ จับมือ 8 หน่วยงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเขตปฏิรูปที่ดิน
  • 28 December 2018
  • 124
  • 0
         ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้
อ่านต่อ
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินฟรี! : ดินมีปัญหา พัฒนาที่ดินจัดให้
  • 21 October 2018
  • 585
  • 0
      กรมพัฒนาที่ดิน บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับเกษตรกรที่พื้นที่ดินมีปัญหา เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืชนั้นๆ พร้อมคำแนะนำแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด การใช้
อ่านต่อ
พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา 15 จังหวัดภาคเหนือ
  • 15 October 2018
  • 350
  • 0
          นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมติดตามและกำหน
อ่านต่อ