"รมช.วิวัฒน์" นำชาวบ้าน "เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน"
  • 13 พฤษภาคม 2018
  • 38
  • 0
         หลังการเป็นประธานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม (เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน
อ่านต่อ
แหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำ : สร้างอาชีพ-รายได้เสริมให้เกษตรกร
  • 1 พฤษภาคม 2018
  • 194
  • 0
              ลำปาง - นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฝายน้ำล้น คสล. สูง 3 เมตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระ
อ่านต่อ
พด.ลงพื้นที่เตรียมพร้อม-สร้างเข้าใจ"ไทยนิยม ยั่งยืน"
  • 28 มีนาคม 2018
  • 292
  • 0
          นครสวรรค์ - นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 โครงการ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เเนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัด
อ่านต่อ