"กรมปศุสัตว์" เปิดโครงการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์
  • 27 มิถุนายน 2018
  • 42
  • 0
         เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรโค-แพะ โครงการโคบาลบูรพา และ คอกแพะแปลงรวม ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมทั้งเป็นประธานพ
อ่านต่อ
มันสำปะหลังหมักน้ำอีเอ็ม โปรตีนสูง ลดต้นทุนเลี้ยงสัตว์
  • 23 มิถุนายน 2018
  • 135
  • 0
       ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักอีเอ็ม (EM) จากมันสำปะหลัง สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มาก อีกทั้ง ให้โปรตีนสูง โดยใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังที่ปลูกภายในพื้นที่ศูนย์วิจั
อ่านต่อ
แม็คโคร ร่วมโครงการ "เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"
  • 30 พฤษภาคม 2018
  • 78
  • 0
         บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (ขวาสุด) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าป
อ่านต่อ