ทอ.ปลื้มงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา สำเร็จด้วยดี
 • 7 สิงหาคม 2017
 • 512
 • 0
           ผ่านไปแล้วสำหรับงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎ...
อ่านต่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดนพิษ"เซินกา"
 • 2 สิงหาคม 2017
 • 27
 • 0
      สกลนคร - พลเอก ฉัตรชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่...
อ่านต่อ
ก.เกษตรฯ ร่วมโครงการ "ไม่คดโกงทุจริต"
 • 25 กรกฎาคม 2017
 • 99
 • 0
         "ปลัดกระทรวงเกษตรฯ" นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วม โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้า...
อ่านต่อ
9101…ตามรอยเท้าพ่อ
 • 21 กรกฎาคม 2017
 • 35
 • 0
        พิษณุโลก - 20 กรกฎาคม 2560 ...นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...
อ่านต่อ
4-H Summer camp 2017
 • 12 กรกฎาคม 2017
 • 12
 • 0
    สมุทรสงคราม - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer&n...
อ่านต่อ
พาราควอตซินเจนทา วอนรัฐถอนใบอนุญาตหวั่นหญ้าคลุม
 • 8 กรกฎาคม 2017
 • 60
 • 0
นายธนัษ อภินิเวศ  ผู้อำนวยการ บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึ...
อ่านต่อ
ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน
 • 6 กรกฎาคม 2017
 • 15
 • 0
      ฉะเชิงเทรา - นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา&nb...
อ่านต่อ
ลงนามอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • 4 กรกฎาคม 2017
 • 8
 • 0
  นางอุมาพร พิมลบุตร  นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพ...
อ่านต่อ
ปลูก 1,500 ต้น ฟื้นฟูป่าห้วยสัตว์ใหญ่
 • 29 มิถุนายน 2017
 • 53
 • 0
          ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปลูกพรรณไม้ยืนต้น จำนวน 1,500 ต้น ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้...
อ่านต่อ
ชวนลงแขกดำนา
 • 27 มิถุนายน 2017
 • 38
 • 0
    ชมรมศิลปินจิตอาสาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัฒนธรรมตำบลเชียงสือ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเอาแรงดำนา...
อ่านต่อ
ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
 • 27 มิถุนายน 2017
 • 37
 • 0
    นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต...
อ่านต่อ
ปตท.มอบรางวัลพัฒนาหญ้าแฝก
 • 23 มิถุนายน 2017
 • 18
 • 0
    นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลประกวดการพัฒนาและรณรงค์ใช้หญ้าแฝกอันเนื...
อ่านต่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์
 • 22 มิถุนายน 2017
 • 18
 • 0
      21.มิ.ย. - ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดก...
อ่านต่อ
ชาวตรังร่วมใจบูรณาการ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
 • 16 มิถุนายน 2017
 • 45
 • 0
         เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเ...
อ่านต่อ
ประชุมเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่!
 • 12 มิถุนายน 2017
 • 18
 • 0
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสื่อ...
อ่านต่อ
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเมืองลับแล
 • 12 มิถุนายน 2017
 • 26
 • 0
    นายสุรเดช เตียวตระกูล   นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิ...
อ่านต่อ
พัฒนาคลองผันน้ำคู่ถนนวงแหวน
 • 8 มิถุนายน 2017
 • 15
 • 0
         คลองผันน้ำ - นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมและศึกษาดูงานสำรว...
อ่านต่อ
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • 1 มิถุนายน 2017
 • 15
 • 0
      นายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาว...
อ่านต่อ
ยูยู ร่วมบำรุงจากต้นกล้า... สู่ผืนป่าเขาจอมแห
 • 29 พฤษภาคม 2017
 • 25
 • 0
       นายชนินทร์ นพรัมภา ผู้จัดการฝ่ายบริการ 2 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหา...
อ่านต่อ
ถ่ายทอดความรู้
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 6
 • 0
    นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มบริหารจัดการ...
อ่านต่อ
แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 12
 • 0
      พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บ...
อ่านต่อ
ลงนามสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งยั่งยืน
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 27
 • 0
      นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระห...
อ่านต่อ
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2017
 • 21
 • 0
          กรมการข้าวชูเกษตรกร ดีเด่น ต้นแบบในพื้นที่ เดินหน้า “โครงการ 5 ประส...
อ่านต่อ
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกร
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 22
 • 0
      พบหมอดิน - นายปราโทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศู...
อ่านต่อ
"ปลาทู"กลับมาชุกชุม
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 32
 • 0
      ปลาทูคืนถิ่น - ประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์...
อ่านต่อ
คณะทูตบังคลาเทศดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิล
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 18
 • 0
                     เยี่ยมชม - นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนว...
อ่านต่อ
เปิดฤดูกาลผลิต
 • 25 พฤษภาคม 2017
 • 29
 • 0
               เริ่มฤดูผลืต  -  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรี...
อ่านต่อ