“โชห่วย-ไฮบริด”ฟอร์มใหม่ต่อลมหายใจค้าปลีกชุมชน

 

 

พาณิชย์ดึงร้านค้าชุมชน โชห่วย ขายของผ่านออนไลน์ คาดในปีนี้จะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 50 ถึง 100 ร้านค้า ตั้งเป้าในอีก 3  ปีจะมีร้านค้า 2-3 หมื่นร้าน

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทยสู่การเป็นโชห่วย-ไฮบริด เพื่อให้ร้านค้าชุมชน สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมพัฒนาร้านค้าชุมชนของไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้แก่ร้านค้าชุมชน

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

          ขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเพื่อให้ร้านค้าชุมชน สามารถทำการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ และบริษัทไปรษณีย์ไทยได้เข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบ หรือ แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับร้านค้าโชห่วยและร้านค้าชุมชน เพื่อทำให้ร้านค้าชุมชนสามารถจำหน่ายและกระจายสินค้าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ ร้านโชห่วย-ไฮบริด จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง รวบรวมคำสั่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น สามารถซื้อขายสินค้า และชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถประบตัว และแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่ มีเงินหมุนเวียนในชุมชน และทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 ร้านค้า

 

 

 

         ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะคัดเลือกร้านค้าที่มีความพร้อม เพื่อให้คำปรึกษา พัฒนาให้เป็นร้านค้าโชห่วย-ไฮบริด คาดว่าภายในปีนี้จะพัฒนาได้ไม่ต่ำกว่า 50 ถึง 100-120 ร้าน โดยร้านค้าต้นแบบนี้จะไปชักชวนร้านที่ใกล้เคียงมาเข้าร่วม ซึ่งในปีหน้าจะมีร้านมากกว่า 2-3 พันแห่งที่เข้าร่วม โดยตั้งเป้าภายใน 2-3 ปีจะมีร้านค้าเพิ่มกว่า 2-3 หมื่นรายและเชื่ออนาคตจะทำให้ร้านโชห่วยของไทยทีมีมากถึง 3-4 แสนทั่วประเทศมีความเข็มแข็งได้แน่นอน