ปรับสภาพดินเสื่อม-ดินเสีย! (ชมคลิป)

 

 

แม้ไม่มีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อน ด้วยชีวิตคร่ำหวอดอยู่กับวงการกฏหมายมากว่า 20 ปีในอาชีพทนายความ ต่อเมื่อเริ่มเบื่อหน่ายทนาย สมหมาย ธรรมกิจ จึงหันหลังให้กับอาชีพ และกลับสู่ภูมิลำเนาที่ 16 ม.15 บ้านกลางเหนือ ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง เขาจึงเริ่มต้นการเป็นเกษตรกรเต็มขั้น

          กระทั่ง ได้เป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัด เขาจึงร่วมเป็นผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำ ต.ควนเมา อ.รัษฏา

 

 

          โดยเขาเล่าว่า ได้ใช้ความรู้ในการเป็นหมอดิน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรของเขาที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินปนกรวด มีสภาพเป็นกรด หลังจากในระยะแรกเขาประสบกับความล้มเหลว ไม่ว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกข้าว กระทั่งได้รับคำแนะนำและการเข้าอบรมให้เป็นหมอดิน

           บวกกับสถานีพัฒนาที่ดินได้นำนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปส่งเสริมในศูนย์ เช่นโดโลไมต์ แฝก ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ทำน้ำยาไล่แมลงจาก พด.7 ใช้พด.3 เพื่อป้องกันโรครากพืช วิเคราะห์ดิน แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

 

 

           ทำให้ตนเองมีความรู้และทักษะมากขึ้น บวกกับการหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้รอบด้านเพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาปฏิบัติเชื่อมโยง อีกทั้ง การวางแผนและระมัดระวัง ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสียหายและเกิดความบกพร่องน้อยที่สุด

          จนเกิดการทำเกษตรอย่างครบวงจร เช่น สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักกว่า 200 ชนิด พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว มะพร้าวน้ำหอม ทำนาข้าว มีสวนสมุนไพรหลากหลาย ซึ่งต่อมาได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีประชาชนผู้สนใจ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา แวะเยี่ยมเยียนกันต่อเนื่อง

 

 

            ล่าสุด หมอดินอาสา "สมหมาย ธรรมกิจ" ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2560 ส่วนเกษตรกร ประชาชนท่านใดสนใจวิธีทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเสื่อม ดินเสีย โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน กรมพัฒนาที่ดิน 1760