"โคบาลบูรพา"ล็อตแรกขยับตุลานี้

 

 

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ โคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้วว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดกรองเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6,100 ราย แบ่งเป็นส่งเสริมเกษตรกร 6,000 ราย เลี้ยงแม่โคเนื้อจำนวน 30,000 ตัว และส่งเสริมเกษตรกร 100 ราย เลี้ยงแพะ จำนวน 3,200 ตัว

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์

 

          ทั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์ จะเริ่มส่งโคเนื้อชุดแรก ภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้