สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

 

 

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินเขต 7,นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินเชียงรายและคณะเข้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร นายเสวียน อินทวี เกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง (เกษตรทษฎีใหม่) โดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สอบถามปัญหาและแนะนำแนวทางแก้ไข พร้อมร่วมโยนกล้าข้าวในแปลงนาของเกษตรกร ที่บ้านหัวทุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆนี้