หนุ่มกะเหรี่ยงยุคใหม่ ปลื้ม มีกินมีใช้เพราะเดินตามรอยพ่อหลวง (ชมคลิป)

         หลังจากที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่มตั้งแต่ระยะแรก ระหว่างเดือน ก.พ.- เม.ย.60 ระยะที่ 2 เดือน พ.ค.- ก.ย.60 และจะตามด้วยระยะที่ 3 เดือน ต.ค.- ธ.ค.60 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปสู่สาธารณชนนั้น

         ล่าสุดมีเสียงจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แสดงความพอใจกับผลลัพธ์ได้จากการเดินตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายทินกร จ่อเรือง หนุ่มชาวกะเหรี่ยง เผ่าปกาเกอะญอ วัย 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตนเองมีที่ดินที่พ่อแม่แบ่งให้ประมาณ 12 ไร่ มาทำเป็นที่นา 4 ไร่ ปลูกยางพารา 10 ไร่ และขุดบ่อปลาอีก 1 ไร่ แม้ตนเองจะมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ก็อยากทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9 พอดีมีโครงการขุดสระน้ำประจำไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี มีกินมีใช้และมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย

         "ผมจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปัจจุบันทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ แต่รักที่จะทำเกษตรพอเพียง เน้นบริโภคในครัวเรือนมากกว่าขาย เงินเดือนประจำก็ใช้ทั่วไป และยังมีรายได้เสริมจากการขายยางเดือนละ 7-8 พันบาทนำมาเก็บสะสมไว้สำหรับครอบครัวครับ"

         นายทินกร เล่าอีกว่า ตนเองมีพี่น้องสองคน พี่สาวทำงานอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ส่วนตนและแฟนอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ และลูกของพี่สาว ทุกวันนี้จะพยายามใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยเลี้ยงไก่ไข่ 5 ตัว ได้ไข่วันละ 5 ฟอง เลี้ยงปลาในสระ และบริเวณขอบสระก็ปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมพระราชทาน กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง มะพร้าว มะขามป้อมยักษ์ มะม่วงเกือบทุกสายพันธุ์ และจะทดลองปลูกลองกอง กับทุเรียนด้วย แต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ เพราะฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก ส่วนปุ๋ยก็หมักเอง ทำน้ำหมักใช้เอง

         "ไข่ ปลา กล้วย มะละกอ ฝรั่ง และผักต่างๆ บ้านผมมีให้กินตลอดปี เพราะเราเน้นปลูกกินเองแบบธรรมชาติ ทำตอนเวลาว่างหลังเลิกงานประจำและวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนยางพาราผมก็กรีดเองตอนเย็นหลังเลิกงาน 6 โมงถึงทุ่มครึ่งครับ" ทินกร หนุ่มช่างไฟฟ้า ที่เลือกเป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวทิ้งท้าย