แปลงใหญ่“ปลากราย”

 

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากราย จ.ชัยนาท รวมกลุ่มเตรียมเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ มุ่งกำหนดราคาขายเอง สร้างอำนาจต่อรองพ่อค้าคนกลาง

         เกษตรกรใน ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท รวมกลุ่มกันได้กว่า 30 ราย ในนาม”วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายชัยนาท” เลี้ยงปลากราย 35 บ่อ ทำมาได้กว่า 3 ปี ประธานกลุ่มกล่าวว่า ที่สร้างจุดเด่นของกลุ่มคือ เป็นปลากรายอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ใส่ลงไปในบ่อ อาหารที่ให้เป็นอาหารสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด

 

 

          ส่วนการเลี้ยงก็เลี้ยงให้ได้ปลาคุณภาพคือ ไขมันน้อย เนื้อเป็นสีชมพู บ่อขนาด 1 ไร่ ปล่อยลูกปลาลงไป 10,000 ตัว ปลาไม่แน่นบ่อเกินไป ปลาได้ว่ายน้ำออกกำลังกายจึงแข็งแรง ไม่เกิดโรคกว่าจะจับขายได้ใช้เวลาเลี้ยง 1 ปี มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกิโลกรัมละ 70 บาท

          ต่อมา จึงมีแนวคิดเพิ่มมูลค่าด้วยการขูดเนื้อปลาขายด้วย ซึ่งจะนำไปประกอบอาหารเป็นทอดมัน ลูกชิ้น หรือใส่ในแกงป่า แกงแดง แกงเขียวหวาน ขายกิโลกรัมละ 200 บาท ราคาสูงกว่าขายเป็นปลาสดถึง 3 เท่า

 

          ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรได้ยื่นต่อประมงจังหวัดเพื่อดำเนินการเป็นแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลากรายชัยนาท ซึ่งจะมีเงินทุนกู้ยืม 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้ เช่น การสร้างตลาด การทำบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ รวมถึงสามารถกำหนด

          ทั้งนี้ ราคาที่เหมาะสมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงได้จะทำให้ผลผลิตปลากรายของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นปลากรายคุณภาพดีและสามารถขยายกลุ่มผู้เลี้ยงเพิ่มได้

 

         สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายชัยนาท หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตกรปลากรายจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 095-6310160 และ 095-2503639