ตีตราสินค้าอัตลักษณ์ สร้างชื่อชุมชน

 

 

ถึงคิว "มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว" ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ สร้างอัตลักษณ์สินค้าชุมชนของ จ.สมุทรสาคร และยกระดับราคาให้สูงขึ้น 

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วและหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ซึ่งจะสามารถช่วยรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ให้มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วคงเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และสร้างรายได้ชุมชน พร้อมทั้งจัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนจีไอ รวมถึงเรื่องการตลาดและการพัฒนาสินค้า

 

นายทศพล ทังสุบุตร และคณะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน

 

          ปัจจุบันราคาขายหน้าสวนลูกละ 10-13 บาท ขายปลีกลูกละ 25-30 บาท และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอแล้วราคาต่อลูกทั้งหน้าสวนและราคาขายปลีกจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวอย่างแน่นอน โดยมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และอยู่ระหว่างขั้นตรวจสอบด้านเอกสารจากกรมฯ คาดว่าน่าจะได้ ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไออย่างเป็นทางการต้นปี 2561 และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วพื้นที่ใดจะไปแอบอ้างชื่อไม่ได้มีโทษปรับถึง 200,000 บาทอีกด้วย

 

 

         สำหรับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ต้นเตี้ย มีทรงผลกลมเหมือนหัวลิง ก้นผลเป็นจีบ 3 จีบชัดเจน ผิวเปลือกมีสีเขียว น้ำของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว มีรสชาติหวาน ค่าความหวานในช่วง 6–7.5 บริกซ์ กลิ่นของน้ำมีความหอมคล้ายกลิ่นใบเตย ซึ่งเกิดจากสารให้ความหอมที่เรียกย่อๆ ว่า 2-เอพี (AP) สารให้ความหอมชนิดนี้พบในข้าวหอมมะลิและใบเตย มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเกิดจากการพัฒนาพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำมาปลูกในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว และขยายสู่ อ.เมือง ตั้งแต่ปี 2495 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสภาพพื้นที่ของ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลด้านความชื้นในบรรยากาศสม่ำเสมอเจริญเติบโตได้ดี     

 

 

         ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้กรมฯ ได้ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ภายใต้โครงการดังกล่าวและ เป็นที่น่ายินดีที่มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนจีไอ ล่าสุดจาก 2 จังหวัดที่กรมฯ ส่งเสริมปีนี้ ได้แก่ สินค้า “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” จากจังหวัดสมุทรสาคร และ “นิลเมืองกาญจน์” จากจังหวัดกาญจนบุรี ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560