ราคาสินค้าเกษตรยังปรับขึ้น!

ราคาสินค้าตลาดไท ช่วงสัปดาห์นี้ (18 - 25 ส.ค.) หลายชนิดปรับราคาขึ้นเนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากฝนตก

         ผลไม้ ส้มสายน้ำผึ้ง ปรับราคาขึ้นที่ 45-70 บาท/ กก. จาก 40-65 บาท/กก.เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตได้รับความเสียและเข้าสู่ตลาดลดลง ด้าน ฝรั่งกิมจู  ปรับราคาลดลงที่ 8-15 บาท/กก.จาก 10-20 บาท/กก.เนื่องจากเริ่มมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  และทุเรียนหมอนทอง ราคา 55-75 บาท/กก.

         พืชผัก ผักคะน้า ปรับราคาขึ้นที่ 20-30 บาท/กก. จาก 14-18 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่ตกมากในขึ้นช่วงนี้  เช่นเดียวกับ ผักกาดขาว ปรับราคาขึ้นที่ 13-35 บาท/กก. จาก 10-25 บาท/กก.

         สัตว์น้ำและอาหารทะเล ปลาทับทิมตัวใหญ่  ปรับราคาขึ้นที่ 80-85  บาท/กก. จาก 70-78 บาท/กก.เนื่องจากในแหล่งเพาะเลี้ยงหลายพื้นที่ประสบปัญหาปลาน็อคน้ำทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง

         เนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคา 98-102 บาท/กก.จาก ราคา 91-95 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.30-3.80 บาท/ฟองจากราคา 2.15-3.65 บาท/ฟอง

สินค้า

ราคาปัจจุบัน

ราคาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

ส้มสายน้ำผึ้ง

45-70

40-65

สัปดาห์ก่อน

ฝรังกิมจู

8-15

10-20

สัปดาห์ก่อน

ทุเรียนหมอนทอง

55-75

65-80

สัปดาห์ก่อน

ผักคะน้า

20-30

14-18

สัปดาห์ก่อน

ผักกาดขาว

13-35

10-25

สัปดาห์ก่อน

ปลาทับทิม(ใหญ่)

80-85

70-78

สัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่(ฟอง)

2.30-3.80

2.15-3.65

สัปดาห์ก่อน

หมูเนื้อแดง

98-102

91-95

สัปดาห์ก่อน