เครื่องสีข้าวครัวเรือน” นวัตกรรมสุดล้ำ ในงาน ข้าว สด สร้าง สุข

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ และกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ผนึกกำลังจัดงาน ข้าว สด สร้าง สุข" ขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแสดงศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน และประชารัฐ (E3) เปิดเผยว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลไกหลักของคณะทำงาน E3 มีความภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรม เครื่องสีข้าวครัวเรือน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรสู่ครัวเรือน เครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่มีฝุ่น และใช้ได้กับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การพัฒนานวัตกรรม เครื่องสีข้าวครัวเรือน จะช่วยสร้างช่องทางขายใหม่ให้กับชาวนาที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงรวมถึงข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ

              รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ผลิตและคิดค้นเครื่องสีข้าวครัวเรือน กล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ได้ร่วมมือกับ อาจารย์พิพัฒน์ หมื่นเป็ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ใช้เวลาในการคิดค้นประมาณ2 ปี  เป็นโรงสีที่สามารถใช้สีข้าวเปลือกได้ทุกชนิด  ข้าว 1 กิโลกรัม ใช้เวลาสีประมาณ5 นาที จะได้ข้าวเปลือก 600 กรัม  วิธีการใช้ก็ง่าย เพียงกดปุ่มเปิดเครื่อง เทข้าวลงไปเหมือนไปสีข้าวตามโรงสีใหญ่ๆ ข้อดีคือเป็นการสีข้าวด้วยกระบวนการไร้ฝุ่น สามารถสีข้าวเปลือกได้ตามใจชอบ ในอนาคตก็จะได้พัฒนาต่อยอด เครื่องสีข้าวครัวเรือน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทันสมัยของวงการเกษตรกรรมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกับการบริโภคข้าวที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตคนเมืองได้อย่างแท้จริง

เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือนจะพร้อมวางจำหน่ายในปลายปี 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและสั่งจองได้ในงานข้าว สด สร้าง สุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคมนี้ พร้อมกัน  3 ศูนย์การค้า คือ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์  สยามสแควร์