ขอ 1 หมื่นล้าน!ปล่อยกู้ปลอดดอก6ด.

 

 

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายสินไหมทดแทนประกันปลูกข้าว จ.สกลนคร สัปดาห์นี้ เตรียมออกสินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

         นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 44 จังหวัด มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับผลกระทบกว่า 770,000 ราย รวมพื้นที่นาข้าวกว่า 3 ล้านไร่ ได้รับความความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ขณะนี้มีเกษตรกรลูกค้าแจ้งความเสียหายกับ ธ.ก.ส.140,000 ครัวเรือน ประเมินความเสียหายด้านการเกษตรประมาณ 1.2 ล้านไร่ ด้านปศุสัตว์ 4,600 ตัว และกระทบต่อการชำระหนี้สินมูลค่า 14,000 ล้านบาท

 

 

         โดยเตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส.วันที่ 23 สิงหาคมนี้ เพื่อขออนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 ล้านบาท นำไปปล่อยกู้ให้เกษตรกรกู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ยกเว้นดอกเบี้ย นาน 6 เดือนแรก จากนั้นเป็นดอกเบี้ยตามปกติร้อยละ 7 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี โดย ธ.ก.ส.ไม่ได้ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล จึงไม่ได้เสนอ ครม.พิจารณา เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 200,000 ราย    

         สำหรับการทำประกันภัยพืชผลในการปลูกข้าวฤดูกาลผลิตปี 2560 มีจำนวน  1.15 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่ 18 ล้านไร่ ขอให้เกษตรกรทำประกันภัยพืชผลเดินทางไปแจ้งความเสียหายกับ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ หากอยู่ในเขตผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 1,113 บาทต่อไร่ เมื่อประเมินความเสียหายแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนพื้นที่ได้รับความเสียหาย แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติให้เกษตรกรแจ้งที่ ธ.ก.ส. หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายร่วมกับคณะกรรมการท้องถิ่น และจ่ายค่าสินไหมชดเชยให้ 1,260 บาทต่อไร่ ภายใน 15 วัน  

 

 

         ส่วนชาวนาผู้ปลูกข้าวและเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับเกษตรในพื้นที่แล้ว แต่ขั้นตอนทำประกันยังไม่เสร็จ เกษตรกรยังไม่ได้รับกรมธรรม์ สมาคมประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายเงินชดเชยสินไหมให้ เพราะถือว่าเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนทำประกันภัยแล้ว จึงขอให้เกษตรกรรีบไปแจ้งทำประกันกับ ธ.ก.ส.ในพื้นที่  และมองว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครในรอบ 40 ปี แม้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังเกิดปัญหาน้ำท่วม จึงทำให้มีเกษตรกรทั่วประเทศเริ่มหันสมัครทำประกันภัยการปลูกข้าวนาปีมากขึ้น

 

 

         ด้านกรณี ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของ ธ.ก.ส.ขณะนี้ต้องรอข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์นี้