“สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมทั้งเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมประมง ที่ร่วมจัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "น้ำพระทัยหลั่งริน คืนถิ่นพลวงชมพู...รอบรู้อนุรักษ์ปลากัดพื้นบ้านไทย" รวมถึงนิทรรศการของโครงการพระราชดำริ และฟาร์มทะเลตัวอย่าง โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้าฯรับเสด็จ

 

 

         ทั้งนี้ ภายในงานจะได้ชมนิทรรศการจาก 25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริ และจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ งานจะมีให้ได้ชมกันไปจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร (ข้างสวนจตุจักร และสวนรถไฟ)

ที่มา : กรมประมง