วช.รวมใจปลูกดอกดาวเรือง
  • 12 สิงหาคม 2017 at 09:48
  • 115
  • 0

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำผู้บริหารและข้าราชการ วช. ปลูกดอกดาวเรือง ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 29 ตุลาคม2560

วช.จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ดอกดาวเรืองบางสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม ให้ทันงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี และสาธิตวิธีการปลูกต้นดาวเรืองให้กับข้าราชการ วช.   ทั้งนี้มีข้าราชการและบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน