ปรับนโยบายบริหารจัดการน้ำใหม่!

 

 

 

ทำเนียบฯ 9 ส.ค.-นายกฯ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปรับนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ

         พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ว่า จะปรับนโยบาย และงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการน้ำใหม่ ปรับโฉมหน้านโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากเดิมเคยคำนึงถึงกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการน้ำ คือ 1.น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.น้ำเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม 3.น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอเพิ่มอีก 2 กิจกรรม ถือเป็นวาระแห่งชาติ คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการแก้ปัญหาน้ำแล้ง อย่างเป็นระบบ ครบวงจร รวมเป็น 5 กิจกรรม

 

 

        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดทำแผน และโครงการต่างๆ จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ที่ต้องมีทั้งของเดิม และเพิ่มของใหม่ลงไป เนื่องจากมีความคาดหวังจากประชาชนจำนวนมากในการทำงานของรัฐบาล และปัจจุบันจะทนเสี่ยงภัยอีกต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะต้องใช้เงินเพื่อการเยียวยาทุกปี หลายหมื่น หลายแสนล้านบาท ดังนั้น ต้องจัดการให้เร็วและทันเวลา โดยกำหนดเวลาให้กิจกรรมทั้งหมดเกิดความชัดเจนว่า ช่วงปี 2557-2560 ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างในพื้นที่ใด ขอให้สรุปข้อมูลออกมา

 

 

        ระยะที่ 2 ในช่วงปี 2560-2561 จะดำเนินการอะไรได้บ้าง และแผนในปี 2562 ให้เน้นดูเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง และการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ก็ต้องตอบให้ได้ว่า อะไรที่ทำให้เกิดความยั่งยืน ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งให้เกิดความชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น