ดันไทยมหาอำนาจผลไม้โลก

 

 

กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไทยขึ้นเป็นมหาอำนาจผลไม้โลก โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมาก่อนปีหน้า พร้อมเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยในตลาดโลก

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ ว่า กระทรวงได้วางกรอบการทำงานกับภาคเอกชนจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดูแลราคาผลไม้ไทยให้มีเสถียรภาพ ไม่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ รวมทั้งดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ไทยขึ้นเป็นมหาอำนาจทางด้านผลไม้ของโลก

 

 

         โดยจะนำร่องใช้แผนยุทธศาสตร์การค้ากับทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม และมังคุด เนื่องจากมีการผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นตลาดใหญ่ที่การส่งออกมาก ขณะเดียวกันผลผลิตในอนาคตคาดว่าจะมีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนดูแล และควบคุมคุณภาพในอนาคต เบื้องต้นแผนระยะสั้นจะดำเนินการปรับข้อมูลการผลิตให้ทันกับเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตถูกต้อง รวมทั้งยกระดับสินค้าให้เป็นเกรดพรีเมี่ยม เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งจะนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ เพื่อกระจายและรวบรวมสินค้า ตลอดจนเร่งจัดทำงานแสดงสินค้าผลไม้ หรือ Fruit Expo เพื่อแสดงศักยภาพผลไม้ไทย

 

 

         อย่างไรก็ตาม จะเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น และต้องเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูผลไม้ปริมาณผลผลิตออกมาก แผนดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการส่งออกไปต่างประเทศและการแปรรูปผลไม้ด้วย เพื่อให้ผลไม้ของไทยมีราคาดีและไม่ผันผวนมากจนเกินไป