รู้จริงเรื่องพืช กับกรมวิชาการเกษตร

 

 

 

 

 กรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้  "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืช ผ่านทางแอพพลิเคชั่น  "Plants for U"  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=m.doa.go.th